U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/32

Teamwerk

Datum bericht: 16-02-2016
 

In onze vorige blogs hebben we geschreven over het belang van het weten van de (authentieke) organisatiewaarden, dat veel bijdraagt aan het onderlinge vertrouwen van medewerkers, afdelingen, afnemers en leveranciers.

Het functioneren van leidinggevenden speelt hierin een grote rol. In deze blog gaan we kort in op het succesvol samenwerken in teams en tussen teams, zowel intern als extern.

 

Vertrouwen

Zoals gezegd is vertrouwen de basis. Bij overeenkomstige waarden is het vertrouwen makkelijker gelegd. Hoe meer vertrouwen, des te sneller zullen de vaardigheden en ervaringen uitgewisseld worden. Er zal ruimte zijn om (eigen) zwakheden aan te geven en daarvoor met elkaar oplossingen te vinden.

 

Openheid

Als medewerkers (ook externe) openheid ervaren door het gegeven vertrouwen, zal de politiek afnemen en meer focus zijn op belangrijke zaken. Men hoeft de confrontatie niet meer aan. Ideeën van alle teamleden of van de verschillende afdelingen kunnen aangeboord worden, waardoor mogelijkheden en oplossingen sneller aangeboden kunnen worden.

 

Betrokkenheid

Teams die als eenheid samenwerken, ontwikkelen sneller en versterken elkaar. Zeker bij gemeenschappelijke doelstellingen, die de onderlinge betrokkenheid naar elkaar en naar de organisatie versterken. Richting en prioriteiten krijgen een duidelijke focus. Zowel de organisatie ontwikkelt, evenals de oplossing of dienst voor de klant.

 

Verantwoordelijkheid

Dit vergroot op haar beurt weer de verantwoordelijkheid die door een ieder van het team ervaren wordt. Teamleden bevorderen dat collega’s dezelfde hoge maatstaven aanleggen, elkaar respecteren en stimuleren. Potentiële problemen zullen worden gesignaleerd en zonder aarzelen ter discussie gesteld. Leiderschap van de teamleden zal zich ook ontwikkelen.

 

Resultaat

Het gezamenlijke en collectieve resultaat heeft een duidelijke focus en versterkt de saamhorigheid.

Het vertrouwen en de samenwerking hebben invloed op de sfeer. De betrokkenheid en leiderschap ondersteunen de ontwikkeling van medewerkers en dit verhoogt de innovatie en het (bedrijfs)resultaat.

 

In ValID®, ons waardensysteem, worden bovenstaande elementen in persoonlijke-, team- en organisatiewaarden in beeld gebracht.

 
<-- Terug