U bevindt zich hier: /blog/details/blogId/56

Burn-out

Datum bericht: 19-10-2017
 

Er is sprake van een toename van het aantal mensen met een burn-out.

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Ook de gemiddelde verzuimduur van burn-out stijgt ten opzichte van vorig jaar. Een zorgwekkende trend.

De vele taken, het tekort aan personeel, het continue inwerken van tijdelijke collega's, een onveilige sfeer zijn belangrijke oorzaken voor stress.
 

Cijfers

Het verzuim in Nederland is in vergelijking met vorig jaar stabiel en bedraagt 3,5%.

Volgens de laatste meting uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen.

In 2016 zijn 6.270 meldingen van beroepsziekten geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. De meeste beroepsziekten komen voor bij mannen en bij werknemers boven de 45. Beroepsziekten leiden in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

 

Burn-out of overspannen

Een burn-out krijg je door een lange periode (fors) in je reserves te tasten waarbij je niet let op het herstel. Het ontstaat door een langdurig verstoorde relatie tussen de belasting en belastbaarheid. Je overbelast je lichaam dus te lang en te hard.

Burn-out betekent dat je fysiek, mentaal en emotioneel volledig aan de grond zit.

 

Ben je overspannen, dan voel je je moe. Misschien zelfs wel intens moe. Overspannenheid ontstaat door een periode van overbelasting. Bij overspannenheid moet je oppassen om niet door te gaan en alsnog in een burn-out terecht te komen.

 

Verzuim door stress neemt toe

Het aantal werknemers dat uitvalt door stress daalt ten opzichte van vorig jaar.
Echter, áls men uitvalt, dan valt men langer uit. Een werkgever is nu gemiddeld 242 dagen een werknemer met burn-out kwijt. Een verzuimdag kost 250 euro, het prijskaartje dat aan een burn-out hangt: 60.000 euro. Met andere woorden het is ontzettend belangrijk om stress en psychische klachten vroegtijdig te herkennen en aan te pakken.

 

Werkgevers leren niets

Werkgevers leren niets van de burn-outs bij hun personeel. De schuld wordt vaak bij de zieke gelegd, terwijl op de werkvloer alles bij hetzelfde blijft. Hun uitval wordt ten onrechte gezien als incident. Hard werken is niet de oorzaak van een burn-out. Een gebrek aan bevlogenheid zou een belangrijke boosdoener zijn.

56 procent van de werknemers die na een burn-out terugkeerden op de werkvloer, gaf aan dat de leidinggevende geen zaken heeft aangepast om een terugval te voorkomen. Bijna een derde heeft er niet of nauwelijks met zijn baas over gesproken. Werkgevers en managers leggen veelal onterecht de oorzaak bij de thuissituatie.

Bespreken van de situatie (inzet, terugval, een andere functie) en een uitgebreid herstelplan blijken effectieve oplossingen.

 

Onze praktijk met ValID®

Zes leidinggevenden recent gecoacht, waarvan 5 in de gevarenzone. Dat betekent een onbalans, mogelijk stress. Bij de inzet van ValID® kan je iemand in balans zien, maar ook de onbalans. Met vragen kom je erachter of dat klopt en of het herkend en ervaren wordt. Tot op heden is het altijd bevestigd, de mate waarin deze spanning wordt beleefd, kan verschillen. In alle gevallen lag de oorzaak in de vele taken, het tekort aan personeel, het niet kunnen inzetten van je talent, te groot verantwoordelijkheidsgevoel en diverse organisatie veranderingen zoals het invoeren van LEAN en samenvoeging van teams.

 

Twee leidinggevenden hebben we zowel individueel als samen gecoacht. Dat heeft geresulteerd in een aantal afspraken die ze met elkaar hebben gemaakt. Het betrof afspraken over hun rol ten opzichte van elkaar en naar de medewerkers. Op een week ziekteverzuim na van een van de leidinggevenden, even afstand en bijkomen, is de sfeer tussen hen en op de afdeling sterk verbeterd.

 

Twee andere leidinggevenden zijn naar aanleiding van de uitkomst gaan praten met hun manager. De situatie is bekend, ook bij het management. Er waren ook wel toezeggingen gedaan om de belasting te verminderen, maar werden al geruime tijd vooruit geschoven. Dat is ook ervaren als gebrek aan erkenning. Uitval van deze leidinggevenden zou de huidige situatie sterk onder druk zetten. Er zijn geen vervangers.

 

Tot slot een manager die nu met zijn managementteam aan tafel gaat zitten om de werkbelasting van hem te bespreken. Hij is bekend met burn-out en ervaart de urgentie na ons gesprek. Wij gebruiken ValID® hierbij om te kijken wat ieders kracht is en dat mee te nemen bij de wensen en keuzes die gemaakt worden. ValID®  laat zien dat medewerkers goed in hun vel zitten en in welke mate hun talent wordt ingezet.

 
<-- Terug